หัวข้อการขาย ขายเคส AMD 750 Mhz Ram 386 H/D 20 GB FDD+DVD rom + case @ 1 600-
Password สำหรับแก้ไข ***