หน้าแรก-กลุ่มสินค้า-  

  We ask you to provide hosting VPS / VDS  


Hi! ? We ask you to provide hosting VPS / VDS, for specialized mailings by e-mail for various activities. Load on VPS / VDS mailings do not create so-as the sending server itself will be located elsewhere. ? Requirements for hosting and VPS / VDS server: ? 1.Operating system: CentOS 6.0 - 6.7 x64. ? 2. Server control panel is not required. ? 3. Virtualization: Virtuozzo, OpenVZ, XEN, KVM. ? 4. Requirements for hardware: ? CPU: from 600 MHz, memory: from 256 mb, drive: from 2 GB. ? 5.Open 25th port. ? ? Questions to the hoster: ? The cost of VPS / VDS with these parameters? ? Limits for sending letters per day? ? Do you provide VPS / VDS with your DNS? ? Is it possible to edit the PTR record? ? The cost of additional ip-addresses? ? Ability to provide and cost of hosting VPS / VDS not necessarily for you, for "mass mailings" by E-mail? ? Thank you! P.S. [email protected]

   
   
   
 
Post ID1499825146
กลุ่มสินค้าเดียวกัน
หัวข้อการขาย We ask you to provide hosting VPS / VDS
ราคา
เวลาประกาศ2017-07-12 09:05:46
เวลาแก้ไขประกาศ2017-07-12 09:05:46
ติดต่อ ชื่อ whoookgdum
โทร ติดต่อ vpjbogfwpo
จำนวนครั้งที่เปิดดู 651
จังหวัด กระบี่